Tolk Nederlandse Gebarentaal

Als tolk ben ik een tussenschakel in het gesprek tussen een horende en een doof of slechthorende persoon.

Ik vertaal met woorden, gebaren, mimiek en mijn lichaam wat de één zegt in zo’n volwaardig mogelijk vorm naar de ander en weer terug. Daarmee ben ik geen onderdeel van het gesprek en heb ik toch impact.

Ik kan algemeen ingezet worden maar heb met name veel verstand en ervaring in arbeidssituaties en medische situaties.